Meridiāna Rudens-Nakts kārtas

Ramātu klintis

V1 Rudens 7,00 km S2 Rudens 5,40 km V2 Rudens 5,40 km S3 Rudens 4,00 km V3 Rudens 4,00 km S4 Rudens 2,80 km V4 Rudens 2,80 km V2 Nakts 5,40 km S3 Nakts 4,00 km V2 Nakts 4,00 km

07.10.15 18:50:54 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as